آموزش – تدریس ایران تصویر زندگی عکاسی

آموزش – تدریس: ایران تصویر زندگی عکاسی ایرانی مجموعه ایرانی تصویری نمایشگاه نمایشگاه

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی محدود کردن ۲ درجه‌ای زیاد کردن دمای جهانی تاثیری بر حفظ یخ‌های قطب شمال ندارد

کارشناسان مطالعات زیست‌محیطی هشدار دادند درصورتیکه از زیاد کردن بیش از ۲ درجه سانتی‌گرادی دما جلوگیری شود باز هم یخ‌های اقیانوس منجمد شمالی ناپدید خواهند شد.&nb

محدود کردن ۲ درجه‌ای زیاد کردن دمای جهانی تاثیری بر حفظ یخ‌های قطب شمال ندارد

محدود کردن ۲ درجه ای زیاد کردن دمای جهانی تاثیری بر حفظ یخ های قطب شمال ندارد

عبارات مهم : جلوگیری

کارشناسان مطالعات زیست محیطی هشدار دادند درصورتیکه از زیاد کردن بیش از ۲ درجه سانتی گرادی دما جلوگیری شود باز هم یخ های اقیانوس منجمد شمالی ناپدید خواهند شد.

به گزارش ایسنا، در این بررسی آمده است حتی اگر بشر بتواند از روند افزایشی دما جلوگیری کند در مدت چند سال شاهد آن خواهیم بود که یخ های اقیانوس منجمد شمالی ناپدید می شوند.

با این حال نتیجه های بررسی ها نشان می دهد در شرایطی که بتوان از زیاد کردن بیش از ۱.۵ درجه سانتی گرادی دما جلوگیری کرد تفاوت قابل چشمگیری مشاهده خواهد شد.

محدود کردن ۲ درجه‌ای زیاد کردن دمای جهانی تاثیری بر حفظ یخ‌های قطب شمال ندارد

به گفته محققان در صورت زیاد کردن ۲ درجه سانتی گرادی دما احتمال ناپدید شدن یخ های اقیانوس منجمد شمالی یک در چهار سال است در حالیکه اگر دمای هوا از ۱.۵ درجه سانتی گراد فراتر نرود این احتمال یک در ۴۰ سال کم کردن می یابد.

به گزارش ژاپن تودی، یکی از محققان این مطالعه از دانشگاه کلرادو در آمریکا گفت: انتظار نداریم محدود کردن زیاد کردن دما در حد ۱.۵ درجه سانتی گراد معجزه کند ولی واقعیت این است که در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود.

کارشناسان مطالعات زیست‌محیطی هشدار دادند درصورتیکه از زیاد کردن بیش از ۲ درجه سانتی‌گرادی دما جلوگیری شود باز هم یخ‌های اقیانوس منجمد شمالی ناپدید خواهند شد.&nb

واژه های کلیدی: جلوگیری | اقیانوس | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs